Gebouwen & Woningbouw

 

DIENSTVERLENING:

 INGENIEURSDIENSTEN,

 BOUWTEKENING, VERGUNNINGAANVRAAG, UITVOERING

 PROJECT MANAGEMENT, ONTWIKKELING

 ADVIES EN BEGELEIDING

 

PROJECTEN:

 NIEUWBOUW, UITBOUW, OPBOUW

 VERBOUW, RENOVATIE, UITBREIDING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOGETHER WE BUILD

Tekstvak: Development & Onderzoek
Tekstvak: Architectuur
Tekstvak: Realisatie
Tekstvak: Consultancy
Tekstvak: Engineering
Tekstvak: Management

FASES EN WERKWIJZE

 

1. Projectdefinitie

a. Opname

b. Uitwerking project

c. Offerte

1. Offerte bespreking

2. Definitieve offerte

d. Opdrachtovereenkomst

 

2. Projectuitvoering

a. Werkvoorbereiding

1. Ontwerp, Tekeningen en Constructieberekening

2. Vergunningaanvraag

3. Materialen uittrekken

4. Planning uitvoering

b. Uitvoering

1. Kennismaking projectleider

2. Uitvoering met vakspecialisten

3. Afrondingen per fase project

 

3. Oplevering

a. Eerste oplevering

b. Definitieve oplevering