Civiel, Infrastructuur en

Verkeer

Civiel, Infrastructuur, verkeer en mobiliteit zijn onmisbaar voor een gezonde economie en verruimen de persoonlijke vrijheid. Maar toenemende mobiliteit leidt tot drukkere wegen en filevorming. Verkeersveiligheid, leefbaarheid en economische bedrijvigheid komen daardoor onder druk te staan. Een duurzaam en goed functionerend wegennetwerk is daarom erg belangrijk. Darcem werkt aan slimme, schone en sociale oplossingen voor infrastructuur en mobiliteit.

Mobiliteit moet en kan anders; slimmer, schoner, stiller en socialer. En dat kan door het evenwicht tussen verkeersvraag en capaciteitsaanbod te herstellen. Darcem bedenkt en realiseert plannen om mensen en goederen snel en veilig te verplaatsen. We hebben veelzijdige expertise en begeleiden en realiseren multidisciplinaire en complexe projecten. We hebben brede kennis van de vervoerssectoren weg, rail en water en bestrijken het gehele proces; van eerste concept tot levenscyclusanalyse.

Duurzame oplossingen
We steunen overheden en bedrijven in het vinden van duurzame oplossingen. Bij onze integrale aanpak is kwaliteit een belangrijk uitgangspunt. We geven efficiŽnte mobiliteitsadviezen en maken duurzame ontwerpen en richten ons op een lange levensduur met een minimum aan beheer en onderhoud door de constructie en materialen hierop af te stemmen. We streven naar een stabiel evenwicht tussen vraag en aanbod op de mobiliteitsmarkt, passend in een duurzame ontwikkeling van ons land.

Onze expertise

 Infrastructuur

 Mobiliteit

 Monitoring

 Kunstwerken

 Milieueffecten infrastructuur

 Openbaar vervoer

 Parkeren

 Rail

 Verkeersmanagement

 Wegen

 

 

 

 

TOGETHER WE BUILD

Tekstvak: Development & Onderzoek
Tekstvak: Architectuur
Tekstvak: Realisatie
Tekstvak: Consultancy
Tekstvak: Engineering
Tekstvak: Management
Road Packer International